Dél-dunántúli Igazságügyi Szakértői Iroda Kft.


SZAKÉRTÉS     VAGYONÉRTÉKELÉS     ÉPÜLETFELMÉRÉS

A Dél-dunántúli Igazságügyi Szakértői Iroda Kft. munkatársai segítenek kérdésének megválaszolásában. Jelen kép ízelítőt ad szakterületeinkből, mint például tartószerkezeti szakértés, azaz statikai szakértés, beruházási szakértés, kivitelezési kérdések szakértése, energetikai feladatok, tűzkárosult szerkezetek állapotvizsgálata, felújítási lehetőségek, illetve akár építőanyagokkal kapcsolatos szakértések.

FŐ SZOLGÁLTATÁSAINK


A Dél-dunántúli Igazságügyi Szakértői Iroda Kft. munkatársai MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN HATÓSÁGI KIRENDELÉS MELLETT MAGÁN MEGBÍZÁSRA IS készítenek szakvéleményeket, adnak tanácsot, végeznek állapotfelméréseket, vagy akár mérnek fel szerkezeteket.

Szakértő kollégáink sok éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, mely alapján az Igazságügyi Minisztérium által is névjegyzékbe vett IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐK. Irodánk munkatársai professzionális műszeres és informatikai felszereltséggel végzik tevékenységüket.

A szakértői munka nagyon komplex. Soha sincs két azonos probléma. Szakértői Irodánk éppen azért jött létre, hogy a különféle szakterületen dolgozó igazságügyi szakértőket összefogja. Ennek köszönhetően összetett feladatok ellátását is tudjuk vállalni.

Az Igazságügyi Minisztérium által a KÖVETKEZŐ SZAKTERÜLETEKRE VAN IRODÁNK BEJEGYEZVE (nyilvántartási szám: 010719):
  • építési szakipar,
  • építéstechnológia,
  • épületszerkezet,
  • tartószerkezet (statika),

  • ingatlan-értékbecslés (telek, felépítményes ingatlan és erdő),

  • erdei vadkár, erdei vadkárok becslése,
  • erdőgazdálkodás,

  • könyvszakértés


Ha nem tudja eldönteni, hogy problémája beletartozik-e a felsorolt szakterületekben, akkor kérjük érdeklődjön kollégáinknál a ddiszi@iuszakerto.hu e-mail címen, vagy a +36-70/947-5612 telefonszámon.

Munkatársaink a feladat rövid ismertetése után el tudják dönteni, hogy az adott témában tudnak-e Önnek segítséget nyújtani, vagy igyekeznek megbízható szakembert ajánlani az adott szakterületen.

Igazságügyi szakértés

Építési szakipari szakértés

A szakipari munkákban (pl.: bádogos munkák, szigetelő munkák, asztalos munkák, vagy éppen burkoló munkák) során gyakran találkozhatunk kivitelezési hibákkal. Igazságügyi szakértőink segítenek szakipari, pl. bádogos, tetőfedési, ács szakmunkákkal) kapcsolatos problémájának megoldásában.

Épületeink, építményeink használhatóságát meghatározza a különféle szakipari (asztalos, burkoló, bádogos, lakatos, szigetelő) munkák minősége. Gyakori probléma, hogy nem megfelelő anyagot, vagy nem megfelelő technológiával építenek be. Szakértő kollégáink segítenek a hiba (pl.: beázás, penészedés, korrózió) megoldásában.

Építéstechnológiai szakértés

Gyakori probléma, hogy vályogházaknál, vagy műemléki épületeknél nem ismerik az adott építési technológia sajátosságait, így nem megfelelő építőanyaggal, vagy építési eljárással újítják fel. Egy speciális új építési technológiánál is előfordul, hogy nem megfelelően kivitelezik azt. Igazságügyi szakértőink segítenek építéstechnológiai kérdéseinek megoldásában.

Egy új építéstechnológia alkalmazásakor, vagy egy rég elfelejtett szerkezeti megoldás javításakor nagy problémát okozhat az ember, ha nem megfelelően kezd hozzá a munkához. Ezekben az esetekben érdemes szakértő segítségét igénybe venni. Gyakori probléma a vályogházak nem megfelelő felújítása, szigetelése. Emiatt épülete akár össze is omolhat.

Épületszerkezeti szakértés

A képen egy fa zsindely fedés látható. Igazságügyi szakértő kollégáink épületszerkezeti kérdésekben is segítenek. Épülete beázik, penészedik? Esetleg testhangokat (pl. szomszéd lépteit) hallja? Lehet, hogy nem jó rétegrendet alkalmaztak a társasháznál, lakásnál? Ha egy csomópont hibás, nedvesedik, rozsdásodik, akkor forduljon Igazságügyi Szakértői Irodánkhoz. Okleveles építész és okleveles építőmérnök szakembereink segítenek a kérdés megoldásában.

Az épületszerkezet hibás kialakítása kezdetben főként beázást, penészedést okoz. Idővel azonban akár a tartószerkezet károsodásához (repedések, rozsdásodás, korrózió), vagy balesethez vezethet. Igazságügyi szakértőink segítenek épületszerkezeti (pl. rétegrendi) problémájának megoldásában.

Tartószerkezeti (statikai) szakértés

Amennyiben épületén repedést lát, vagy éppen egy tartószerkezet átalakítását (pl.: tartófalba ajtó, illetve ablak nyitását) tervezi, akkor érdemes statikus szakemberhez fordulni. Amennyiben már bekövetkezett a baj mindenképpen érdemes igazságügyi szakértőt bevonni a szakkérdés megvizsgálására. Igazságügyi Szakértői Irodánk szakértői segítenek tartószerkezeteivel (pl. falakkal, födémekkel, oszlopokkal, pillérekkel, gerendákkal) kapcsolatos problémák megoldásában.

A tartószerkezetek (pl.: falak, gerendák, födémek) károsodása, repedése akár az épület összedőlését is okozhatja. Amennyiben a falakon, oszlopokon, födémeken, gerendákon, vagy éppen erkélyeken repedést lát, esetleg átalakításukat tervezi, kérje ki statikus igazságügyi szakértőink véleményét.

Erdei vadkár szakértés, erdei vadkárok becslése

Az erdei vadak gyakran okoznak kárt a faállományban. Megrágják a friss hajtásokat, vagy ledörzsölik a fa kérgét. Gyakran a dagonyák környékén okoznak jelentős kárt a vadak az erdők faállományában. Szakértői Irodánk segít a kár felmérésében, a lehetséges intézkedések megtervezésében.

Erdeinkben levő vadak nagy kárt okozhatnak. A vadak lerághatják a fiatalosokban levő rügyeket, vagy a dagonyák környékén ledörzsölik a fák kérgét. A vadak okozta károk mértéke becsülhető. Igazságügyi szakértőink segítenek vadkárok esetén. Igazságügyi szakértőnk által készített független szakvéleménnyel igazolhatja jogos kárát.

Erdőgazdálkodási szakértés

Az erdők telepítése, fenntartása (gyérítése), a fakitermelés megtervezése komoly szakértelmet kíván. Amennyiben kérdéses, hogy ezt valaki megfelelően végezte-e, akkor forduljon Igazságügyi Szakértői Irodánkhoz. Szakértőink segítenek erdőgazdálkodási szakkérdéseinek megoldásában. Igazságügyi szakértőink nagy tapasztalattal rendelkeznek erdőgazdálkodási kérdésekben.

Az erdők és erdősávok telepítése, gyérítése, fenntartása nagy szakértelmet igénylő feladat. Amennyiben nem biztos benne, hogy megfelelően végezték-e el ezt a feladatot, akkor forduljon hozzánk. Igazságügyi szakértőink nagy tapasztalattal rendelkeznek erdőgazdálkodási feladatokban. Készséggel válaszolunk kérdéseire.

Könyvszakértés

Igazságügyi szakértőink segítenek könyvelési, könyvvizsgálati szakkérdéseinek megoldásában.

Igazságügyi szakértő kollégánk jogosult elvégezni a jogszabály által előírt mintavételezésen alapuló könyvvizsgálatot és a teljes bizonyossághoz vezető, tételes, tényfeltáró könyvszakértést. A szakértő átnézi a cég/szervezet pénzügyi kimutatásainak alapjául szolgáló iratokat, majd elemző eljárások segítségével elkészíti a könyvvizsgálói véleményt.

Értékbecslés (telek, felépítményes ingatlan, erdő)

Ingatlan értékbecslés

Szakértői Irodánk értékbecslői sok éves tapasztalattal rendelkeznek ingatlanok (pl.: telkek, családi házak, irodák, üzemek, raktárak, vagy speciális épületek, építmények) árának meghatározásában, értékbecslésében. Igazságügyi szakértő kollégáink bírósági, egyéb hatósági ügyek mellett magán megrendelésre is végeznek értékbecsléseket. Meghatározzák ingatlanok piaci árát, reális bérleti díját. Igény alapján meghatározzák ingatlana forgalmi értékét, pótlási költségét, vagy használati jogának értékét. Értékbecslés kapcsán forduljon igazságügyi szakértőinkhez, értékbecslőinkez.

Ingatlan értékbecslésére (árának meghatározására) leggyakrabban az ingatlan adás-vétele kapcsán kell. Káreseménykor is fontos lehet, hogy mennyiben befolyásolja az ingatlan értékét? Mekkora kártérítés jár? Esetleg a cég vagyonleltárához kellhet még értékbecslés. Forduljon értékbecslőinkhez, szakértőinkhez ingatlanának értékbecslése kapcsán.

Erdőértékelés

Erdők értékelése eltér a felépítményes ingatlanok értékbecslésétől. Erdők értékénél fontos a telek értéke, illetve a telepített faállomány értéke. Jellemzően a felépítmények, házak értéke lényegesen kisebb, mint a faállomány értéke. Ennek értékbecslését csak külön erre minősített értékbecslő végezheti.

Az erdő forgalmi értékét három, külön-külön értékelt tényező összegeként kell meghatározni. Külön meg kell határozni a földrészlet, a telepítvény, illetve a földterületen esetlegesen található építmény forgalmi értékét. Fontos, hogy erdők értékbecslését csak olyan értékbecslő végezheti, aki külön erdők értékelésére jogosult.

Épület felmérés, tervezés

Építészeti felmérés

A képen egy műemléki jelentőségű  kúrja látható, melynek építészeti felmérését elvégeztük. Okleveles építész és építőmérnök kollégáink már több lakás, családiház, iroda, irodaház, ipari épület, üzem, műemléki épület felmérését végezték el. Igény szerint az épületekről tudunk készíteni alaprajzokat, metszeteket, homlokzati rajzokat, vagy akár teljes 3D-os modellt. Építész tervező kollégáink segítenek épületének felmérésében.

Szüksége van épületének, építményének alaprajzára, metszeteire, homlokzati rajzaira? Esetleg az épület teljes 3D-ós modelljére? Forduljon hozzánk bizalommal. Akár bonyolult, több 10 000 m2 alapterületű ingatlanok felmérését is vállaljuk. Kollégáink gyorsan, precízen elkészítik épületének felmérési tervdokumentációját.

Építészeti tervezés

Építész kollégánk É típusú tervezői jogosultsággal rendelkező, gyakorló okleveles építész. Modern számítógépes háttérrel és szakkonzultánsok segítségével segít Önnek álmai lakóházának, irodaházának, mezőgazdasági épületének megtervezésében.

Szeretné épületét áttervezni, felújítani, melyhez építész tervek szükségesek? Esetleg szeretne új házat terveztetni? Forduljon hozzánk bizalommal. Okleveles építész tervező kollégánk segít az igényeinek megfelelő épület megálmodásában, megtervezésében.

Szerkezet diagnosztika, állapotvizsgálat

Épület, építmény állapotfelmérése (diagnosztikája)

Mielőtt megvásárolna egy ingatlant, érdemes szakértőt kihívnia, aki az épület állapotát felméri, és az alapján diagnosztikai szakértést készít. A szakértésből megtudhatja az épületszerkezetek, tartószerkezetek állapotát.  Igazságügyi Szakértői Irodánk munkatársai készséggel segítenek épületek (családiházak, társasházak, gyárak, üzemek), egyéb építmények állapotfelmérésében.

Mielőtt épületet megvásárolna, felújításába kezdene, érdemes szerkezeti diagnosztikát végeztetni. Szakértő kollégáink vizsgálják a használt építőanyagokat, szerkezeteket, azok állapotát. Ezen állapotfelméréssel elkerülheti a váratlan hibákat, költségeket. Diagnosztikát igazságügyi szakértő, okleveles építőmérnök kollégáink végzik.

Homlokzat állapotfelmérése

Egy épület felújítása során külön kérdés lehet a homlokzatok felmérése, állapotvizsgálata. Fontos kérdés, hogy a burkolókövek, vakolat milyen mértékben károsodott? Van-e szükség az egyes részeken sómentesítésére, vagy éppen szellőző vakolatra?

Egy esetleges felújítás előtt érdemes tisztába lenni homlokzatának anyagával, állapotával. Építész és építőmérnök kollégáink segítenek homlokzatának felméré- sében, anyagának, állapotának meghatározásában. Segítünk a javítási mód meghatározásában is. Szakértőink segítenek nedvesedett, sókiválásos falak javítási kérdéseiben.

Szakmai tanácsadás

Műszaki tanácsadás

Műszaki problémáknál kérjen szaktanácsot igazságügyi szakértőinktől. A helyszíni szemlét követően szóbeli tanácsot adunk épületek, építmények műszaki problémáival kapcsolatban. Legyen szó akár penészedésről, repedésről, beázásról. Forduljon igazságügyi szakértőinkhez.

Ügyfeleink sokszor a műszaki problémájukra megfelelő megoldását szeretnék találni, de nem igénylik az írásos szakvéleményt. Nálunk erre is van lehetőség. Szakmai tanácsadás esetén a helyszíni szemlét követően szóbeli tanácsadást adunk, így költséghatékonyan tudja meg műszaki kérdésére a szakszerű megoldást.

Igazságügyi Szakértői Irodánk azért jött létre, hogy épületekkel, építményekkel kapcsolatos szinte minden problémájában tudjon segíteni. Ha Ön szerint problémája nem tartozott bele a szolgáltatások menüpont alatt felsorolt fő szakterületekbe, akkor kérjük érdeklődjön kollégáinknál a ddiszi@iuszakerto.hu e-mail címen, vagy a +36-70/947-5612 telefonszámon.

Munkatársaink a feladat rövid ismertetése után el tudják dönteni, hogy az adott szakkérdésben tudnak-e Önnek segítséget nyújtani, vagy igyekeznek megbízható szakembert ajánlani az adott szakterületen.

Referenciáink

Igazságügyi Szakértő Irodánk munkáját diszkréten, legtöbb esetben titoktartási megállapodás mellett végzi. Éppen ezért nem nevesíthetjük megrendelőinket, vagy az elvégzett munkák pontos helyét.

Igazságügyi szakértőink az ország legtöbb megyéjében végeztek már szakértési, tanácsadási, értékbecslési, felmérési feladatokat.

Igazságügyi Szakértői Irodánkat 2009-ben hoztuk létre. Akkoriban 9 igazságügyi szakértő fogott össze azért, hogy együtt dolgozva szélesebb körben tudjanak segíteni az Ön (elsősorban épületekkel, építményekkel kapcsolatos) problémájának megoldásában. Azóta több bíróságtól, rendőrségtől, egyéb hatóságoktól kapott már Igazságügyi Szakértői Irodán kirendeléseket. Emellett több száz magánszakértést, értékbecslést végeztünk már megalakulásunk óta.

Irodánk szakértéseket végzett már nedvesedések, penészedések, repedések, süllyedések, beomlások, felújítások, hozzáépítések, bontások, tűzesetek, egyéb természeti károk, csőtörések, belvízkárok, vadkárok kapcsán.

Különféle nagyságú (néhány 10 m2-től 10 000 m2-t meghaladó hasznos alapterületű) épületek építészeti felmérését végeztük már el.

Emellett több ezer ingatlan értékbecslését végezték már el kollégáink eddigi pályájuk során. Az általuk értékelt ingatlanok között volt már az üres beruházási telektől kezdve, erdő, lakás, családi ház, társasház, iroda, irodaház, gyár, üzem, telephely, raktár, műemléki épület, vagy akár speciális építmény (pl.: bunker, játszótér) is. Nem egyszer ezen értékbecslések kártalanítások, vagy éppen különféle használati jogok meghatározására irányultak. Igazságügyi szakértő kollégáink ingatlanok értékbecslését ugyancsak hatósági kirendelésre, vagy magánmegbízásra is végzik.

Magán megbízáson alapuló értékbecslésekre jellemzően adás-vételek kapcsán, családon belüli, illetve cégek közötti elszámolás kapcsán került sor. Legtöbb esetben az volt a fő kérdés, hogy mennyit ér az ingatlan, mi annak a reális ára. Azonban előfordult már, hogy egyes beruházások, káresemények értékbefolyásoló hatását kellett meghatároznunk. Rendszeresen végzünk vezetékjogok miatti kártérítési érték meghatározásokat is.

Amennyiben kérdése van igazságügyi szakértési, értékbecslési, állapotvizsgálati, épületfelmérési tevékenységünkkel kapcsolatban, akkor forduljon hozzánk bizalommal. Elérhetőségeinket ezen a linken találja.