Dél-dunántúli Igazságügyi Szakértői Iroda Kft.


SZAKÉRTÉS     VAGYONÉRTÉKELÉS     ÉPÜLETFELMÉRÉS

A Dél-dunántúli Igazságügyi Szakértői Iroda Kft. munkatársai széles körben képesek segíteni szakkérdésének megválaszolásában. Jelen kép ízelítőt ad szakterületeinkből, mint például tartószerkezeti, azaz statikai szakkérdés, beruházási, kivitelezési kérdések, energetikai feladatok, tűzkárosult szerkezetek szakértése, felújítási lehetőségei, illetve akár anyagtani kérdésekben.

AKTUÁLIS HÍREINKAlanyi adómentesség

(feltöltve: 2019-01-06)


Élve a jogszabályváltozás adta lehetőségekkel Szakértői Irodánk is 2019. évi január hó 1. napjától alanyi adómentes körbe tartozik, ennek következtében a hatósági kirendelések és magán megbízások esetén kedvezőbb díjszabással tudunk szakértői tevékenységet folytatni.


Áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag, egészségben eltöltött, boldog új évet kívánunk!

(feltöltve: 2018-12-18)


Ünnepi nyitvatartás: 2018.12.27-28-án kollégáink a szokásos munkarendnek megfelelően állnak rendelkezésükre. Kollégáink lehet, hogy helyszínre mennek, így kérjük személyes találkozóhoz/konzultációhoz előzetesen egyeztessen a
+36-70/947-5612 telefonszámon.Kollégánk Építőmérnöki tudományágban PhD fokozatot szerzett

(feltöltve: 2017-07-01)


Egyik igazságügyi szakértő munkatársunka Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola keretében építőmérnöki tudományágban 2017. május 12-i sikeres védése folytán 2017. június 29-vel PhD tudományos fokozatot szerzett.
Gratulálunk neki!Új lézeres távmérővel bővült műszerparkunk

(feltöltve: 2016-11-22)


Irodák egy új Bosch gyártmányú lézeres távmérővel bővítette felmérési műszerparkját, hogy még gyorsabban el tudjuk látni építészeti felmérési megbízásait. Jelenlegi lézeres távmérőinkkel akár 250 m mérési tartománnyal (egybe mért távolsággal), kültéren és beltéren is tudunk néhány milliméter pontossággal hosszat meghatározni.


Új digitális lejtésmérőt vásároltunk

(feltöltve: 2016-11-17)


Szakértői Irodánk vásárolt egy EL 821 típusú digitális lejtésmérőt. A digitális lejtésmérővel szakértőink 0,1° pontossággal tudják meghatározni és dokumentálni az egyes szerkezetek dőlésszögét, lejtését. Ennek köszönhetően szakértőink hitelt érdemlően tudják leellenőrizni a padlók, ereszcsatornák, lépcsők megfelelő lejtésviszonyait. Amennyiben a kivitelezett szerkezetek lejtésviszonyát kívánja vizsgáltatni, ellenőriztetni, akkor forduljon hozzánk bizalommal. Mostantól igazságügyi szakértőink ilyen problémákban is tudnak segíteni.


Új szintező műszer beszerzése

(feltöltve: 2016-10-15)


Szakértői Irodánk egy új, Leica NA324 típusú optikai szintezővel bővítette műszerparkját, hogy megrendeléseit még precízebben tudjuk teljesíteni.


Új székhely Budapesten

(feltöltve: 2016-07-20)


Örömmel tudatjuk Ügyfeleinkkel, hogy a Dél-dunántúli Igazságügyi Szakértői Iroda Kft. új telephellyel bővült. Mai naptól Budapesten is van Szakértő Irodánknak telephelye.


Új IM rendelet - az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról

(feltöltve: 2016-07-01)


2016. 06. 30-án lépett hatályba a 12/2016. (VI. 29.) IM rendelet az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról.

A rendelet alapján: "1. § (1) A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) az igazságügyi szakértőjelölt (a továbbiakban: szakértőjelölt) részére kérelemre igazságügyi szakértőjelölti igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki...

3. § (1) Az igazolványt a szakértőjelölt köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani. Az igazolványt a kirendelő hatóság, a szakértő ügyfele, továbbá a szakértői vizsgálat tűrésére kötelezett vagy a szakértői vizsgálattal érintett személy kérésére fel kell mutatni... A szakértőjelölti igazolvány a következő adatokat tartalmazza
  • 1. A szakértőjelölt
  • 1.1. családi és utóneve,
  • 1.2. anyja neve;
  • 2. utalás arra, hogy az igazolvány birtokosa igazságügyi szakértőjelölti tevékenységet folytathat;
  • 3. az igazolványt kiállító megjelölése;
  • 4. a kiállítás helye és időpontja (év, hónap, nap);
  • 5. ha a szakértőjelölt tevékenységét nem a Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási jogviszonyban látja el, akkor az őt foglalkoztató személyének megjelölése."Kamarai költségátalány

(feltöltve: 2016-07-01)


2016. 06. 15-án hatályba lépett a 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről.

A törvény 51. § alapján:
(1) A Kamarát az igazságügyi szakértői működéssel kapcsolatos közfeladatai, továbbá jogszabály által a Kamara hatáskörébe utalt, egyéb feladatok ellátásának érdekében a szakértő által készített szakvélemény elkészítése után járó kamarai költségátalány illeti meg. E § rendelkezéseit az eseti szakértő eljárására is alkalmazni kell.
(2) A szakértő díjjegyzékében feltüntetett kamarai költségátalányt a szakértő részére kell megfizetni. A szakértő köteles a Kamarának jelezni, ha részére a kamarai költségátalányt nem fizették meg. A kamarai költségátalány nem része a szakértő bevételének, azt a szakértő befizeti vagy átutalja a Kamarának.
(3) Amennyiben a szakértő részére a kamarai költségátalányt nem fizetik meg vagy a szakértő a kamarai költségátalányt nem fizeti be, illetve nem utalja át a Kamarának, a tartozás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
(4) A kamarai költségátalányt a szakértő a negyedéves statisztikai adatszolgáltatással egyidejűleg fizeti be vagy utalja át a Kamara részére.
(5) A kamarai költségátalány mértékét, bevallásának és megfizetésének részletes szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.

Majd 2016. 06. 30-án lépett hatályba a 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról.

A rendelet 2. A kamarai költségátalány fejezete alapján:
"4. § (1) A kamarai költségátalány mértéke 1000 forint díjjegyzékenként, amelyet a díjjegyzékben külön tételként kell feltüntetni.
(2) A szakértőnek a részére megfizetett kamarai költségátalányt egy összegben kell készpénzben megfizetnie az ügyfélszolgálati ponton vagy a Kamarának a 10900035-00000008-07710018 fizetési számlájára átutalnia."

Emiatt Szakértői Irodánk minden Igazságügyi Szakértési munkája során köteles 1.000.-Ft kamarai költségátalányt fölszámítani, melyet utána a Kamara részére utal át. Ezen költségátalány áfa mentes. A rendelet értelmében ezen kamarai költségátalányt a díjjegyzékeinkben feltüntetjük.


Elektronikus kapcsolattartás a szakértővel

(feltöltve: 2016-02-10)


Irodánk vállalta az elektronikus kapcsolattartást, így a lenti jogszabályi szövegnek megfelelően lehetőség van elektronikus úton megküldeni az üggyel kapcsolatos dokumentumokat szakértőink részére.

A Polgári Perrendtartás 2016. január 1-től 2016. június 30-ig hatályos rendelkezése:
394/D. §

(1) E § rendelkezéseit 2015. június 30-ig csak a törvényszékek első fokú hatáskörébe tartozó, 2013. január 1. napját követően indult polgári perekben kell alkalmazni. A § rendelkezéseit 2015. július 1. napjától az ezen időpont után indult, a járásbíróságok előtti polgári perekben is alkalmazni kell.

(2) Ha a szakértő az igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejelentette, hogy az elektronikus kapcsolattartást vállalja, erre szolgáló elérhetőségét az Országos Bírósági Hivatal részére meg kell küldenie, és arról is értesítenie kell az Országos Bírósági Hivatalt, hogy a továbbiakban nem vállalja az elektronikus kapcsolattartást.

(2a) Az igazságügyi szakértői névjegyzékben nem szereplő, szakértői tevékenységre külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény vagy szervezet az elektronikus kapcsolattartást vállalhatja az erre szolgáló elérhetőségének az Országos Bírósági Hivatal részére történő megküldésével. Ha a névjegyzékben nem szereplő, szakértői tevékenységre külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, szervezet az elektronikus kapcsolattartást vállalja, elektronikus kapcsolattartása során az e fejezet szakértőkre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Ha a szakértő az elektronikus kapcsolattartást vállalta, a polgári perben a beadványokat, ide értve a szakvéleményt, az előzetes munkatervet és a díjjegyzéket is, - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - elektronikusan küldi meg a bíróság részére. A szakértőnek, ha az elektronikus kapcsolattartást vállalta és ennek technikai lehetőségei adottak, a szakvélemény részévé tett mellékleteket digitalizálnia kell. A szakértő ebben az esetben nem kötelezhető arra, hogy a bírósághoz benyújtott beadványt a felek és más perbeli személyek számára papír alapon megküldje.

(4) A bíróság - kivételes jelleggel - indokolt kérelemre elektronikus kapcsolattartás esetén is engedélyt adhat a szakértőnek a szakvélemény (vagy annak egy részének) papír alapú benyújtására.

(5) A bíróság, ha a perben mindkét fél elektronikus kapcsolattartással jár el - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel -, valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a (2) bekezdés szerint eljáró szakértőnek. Ha a perben mindkét fél vagy az egyik fél papír alapú kapcsolattartással jár el, a bíróság papír alapon és elektronikus úton is kézbesíthet a szakértő részére.

(6) A bíróság papír alapon vagy egyéb adathordozón bocsátja rendelkezésre a szakértő részére a bírósági irat mellékletét, ha annak nagy mennyisége miatt vagy az adathordozó jellegéből adódóan a digitalizálás aránytalan nehézséggel járna vagy lehetetlen, valamint ha a papír alapú okirat valódisága vitás. Ha a bíróság által elektronikus úton megküldött bírósági irathoz e bekezdés szerinti melléklet kapcsolódik, a határidő számításának alapja a melléklet kézhezvételének időpontja.

(7) A bíróság felhívhatja a papír alapú kapcsolattartással eljáró szakértőt arra, hogy a szakvéleményt elektronikus adathordozón is benyújtsa, ha azt elektronikus kapcsolattartással eljáró fél részére kell kézbesítenie. A szakértő felel azért, hogy a papír alapú szakvélemény tartalma megegyezik az elektronikus adathordozón benyújtott dokumentum tartalmával.